ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร

 
csr1.JPG
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประชุม 1 เม.ย. 57 3.JPG
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล